Technisch beheer gaat veel verder dan alleen het plegen van onderhoud aan vastgoed, het gaat om verantwoord investeren waarbij ook gekeken wordt naar de lange termijn en de belangen van de huurders. Weet u hoe verantwoord geïnvesteerd kan worden en is er nagedacht over verduurzaming, energetica en brandveiligheid? Er zijn talloze aspecten waarover nagedacht moet zijn voordat investeringen in het vastgoed noodzakelijk worden, het zou zonde zijn om te investeren zonder het maximale rendement hieruit te behalen.

De exploitatie van vastgoed kent risico’s:
• De toename van klachten van huurders bij achterstallig onderhoud met de mogelijke beëindiging van het huurcontract tot gevolg;
• Stijgende energielasten;
• Leegstand en financiële druk door het missen van huurinkomsten;
• De kans op calamiteiten welke kunnen ontstaan door een slechte onderhoudstoestand;
• Aansprakelijk stelling door de huurder voor geleden materiële en immateriële schade;
• Mogelijke imagoschade van de eigenaar en de beheerder van het gebouw door calamiteiten.